life on earth is changing.

jo men är det väl alltid.
man måste vara flexibel.
annars klarar man sig inte.
klarar det inte.

SÅ ÄR DET BARA.

RSS 2.0